С посещението на ReviewsBG.com, Вие се съгласявате с условията на ползване, което включва следното:

Списък с Условия

  • Съгласие с нашата политика за лични данни.
  • Отговорност за вашите действия, свързани с даден продукт: закупуване, използване, постигане на определени резултати.
  • Ревюта БГ не носи наказателна отговорност за дадени резултати(или липса на такива) за конкретен продукт. Всички резултати е възможно да варират и факторите, които могат да окажат влияние са извън наш контрол.
  • Ревюта БГ не носи наказателна отговорност за каквито и да било условия и събития, свързани с конкретен промотиран продукт. Това включва, но не се ограничава до: забавяне на доставката, проблемна партида и др. След напускането на сайта, в сила влизат условията, упоменати в Privacy Policy (Политика за лични данни) и Terms of Service (Условия за ползване) страниците на конкретния продукт.
  • Ревюта БГ няма контрол върху плащанията, връщането и/или заменянето на стоки/продукти. Това става съгласно правилата, упоменати в Privacy Policy (Политика за лични данни) и Terms of Service (Условия за ползване) страниците на сайта за конкретния продукт.
  • Ревюта БГ има правото: да не публикува мнения за продукти, да задържа мнения за продукти, да премахва потребители, да премахва мнения и коментари, ако те не отговарят на следните условия: обективна и аргументирана оценка и др.

Изменения в условията

Всякакви изменения ще бъдат публикувани на тази страница без уведомяване на потребилите. Периодично преглеждайте тази страница.

Последна дата на редакция: 19.10.2018 г.